profile
Опубликовано 3 месяца назад по предмету Биология от flayn2018

1.Оберіть приклад природної екосистеми:
А. хвойний ліс Б. бобер В. яблуневий сад Г. стадо слонів

2.Укажіть приклади штучних екосистем:
А. акваріум Б. тайга В. пустеля Г. віковий дуб
3.Укажіть біотичні екологічні чинники:
А. мутуалізм Б. вітер В. вплив людини Г. властивості грунту
4.Укажіть адаптації мешканців водного середовища:
А. анаеробність Б. зовнішнє запліднення
В. легеневе дихання Г. втрата органів
5. В якому ряду перелічені всі середовища, в яких живуть організми
а)водне, підземне, повітряне б)водне, грунтове, наземне в) водне, наземно –
повітряне, грунтове
6. У наземно – повітряному середовищі для рослин і тварин є достатньо
а) світла і повітря б) світла і вологи в)вологи і повітря
7. У водному середовищі недостатньо для організмів
а) світла і тепла б) світла і повітря в) повітря і тепла
8. У водному середовищі мешкають тварини
а)теплокровні б) холоднокровні і теплокровні в) холоднокровні
9. У грунті практично відсутнє або його дуже мало
а) світла і повітря б)тепла і світла в) вологи і повітря
10. Вкажіть ряд, де перелічені тільки мешканці грунту
а) мікроорганізми, гриби, черви, зайці, личинки комах
б) мікроорганізми, гриби, кріт, метелики, землерийки
в) мікроорганізми, гриби, кріт, черви, личинки комах
11. Виберіть ряд, де перелічені тільки об’єкти природних екосистем
а) парк, ліс, поле ,луг б)ліс, річка, луг,болото в) сад, луг, річка, болото
12. Водосховище – це екосистема, яка належить до групи екосистем
а) природних б) штучних в) експериментальних

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили