profile
Опубликовано 3 месяца назад по предмету Литература от Degan22891

ОТДАЮ 91 БАЛЛ! ЗА КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕСТА!

У завданнях 1-19 оберіть одну правильну відповідь. Кожна правильна
відповідь оцінюється (0,5).
1. Універсальність висновків, символічність сюжету, насиченість
моральним або філософським змістом, алегоричність притаманні жанру:
А роману; В притчі;
Б повісті; Г новели.
2. Ф.Достоєвський зауважив, що своєю творчістю шукає людину в:
А натовпі; В історії;
Б людині; Г безумстві.
3. Твердження з роману О.Уайльда «Геній, безсумнівно, триваліший за
Красу» співзвучний з ідеями творчості:
А Гійома Аполлінера; В О.Блока;
Б Ш.Бодлера; Г А.Рембо.
4. Фраза з поезії Ш.Бодлера «Moesta et errabunda» - «Все, що кохаєш
там…» закінчується словами:
А «тебе також кохає!» ; В «твого кохання гідне!» ;
Б «ненавидить тебе!» ; Г «стає твоїм навіки!».
5. Автором збірки «Сезон у пеклі» є:
А Ш.Бодлер; В А.Рембо;
Б С.Малларме; Г П.Верлен.
6. Найхарактернішою ознакою поезій П.Верлена є:
А філософічність; В музичність;
Б колористика; Г психологізм.
7. Перша редакція повісті О.де Бальзака «Гобсек» мала назву:
А «Смерть людини» ; В «Небезпеки розпусти» ;
Б «Адвокат» ; Г «Лихвар».
8. Суть внутрішнього конфлікту в збірці Ш.Бодлера «Квіти зла» - це
дисгармонія між:
А уявленням різних людей.
Б ідеалом і дійсністю;
В уявленнями людини в різні періоди її життя;
Г порядністю й розбещеністю.
9. Уперше поетичну збірку В.Вітмена «Листя трави» було видано:
А 1879 р. ; В 1888 р. ;
Б 1855 р. ; Г 1843 р.
10. Романи Ф.Достоєвського можна вважати:
А естетськими; В ідеологічними;
Б пафосними; Г епатажними.
11. Поети-символісти кінця XIX ст. вважали себе:
А втаємничиними обранцями; В видобувачами поетичного вогню;
Б захисниками правди; Г шукачами пригод.
12. Висловлювання «Ті,що в прекрасному здатні побачити прекрасне, -
люди культурні. У них є надія» належить:
А О.Уайльду; В Ф.Достоєвському;
Б О. де Бальзаку; Г Ш.Бодлеру.
13. Персонажами романів Ф.Достоєвського є:
А Карамазов, Каранін, Левін;
Б Свідрігайлов, Раскольников, Карамазов;
В Раскольников, Левін, Ростов;
Г Раскольников, Карамазов, Катавасов.

14. Серед чотирьох стихій, першооснов світу, поети-символісти надавали
перевагу:
А воді; В землі; Б вогню; Г повітрю.

15. «Небезпечним моралістом, богохульником і анархістом» сучасники
вважали:
А Ш.Бодлера;
Б А.Рембо; Г В.Вітмена.

16. На ідеологічному рівні роману Ф.Достоєвського «Злочин і кара»
Раскольников:
А іде на злочин заради справедливості; В випробовує світ на міцність;
Б жертвує собою заради інших; Г жертвує іншими заради себе.
17. Ш.Бодлер є автором творів:
А «Відчуття», «Самовиправдання», «Альбатрос» ;
Б «Відповідності», «Гімн красі», «П*яний корабель» ;
В «Альбатрос», «Вечорова гармонія», «Гімн красі» ;
Г «Зосередження», «Альбатрос», «Меланхолія».

18. У фіналі повісті О.де Бальзака «Гобсек»:
А графиня де Ресто виходить заміж за Максима де Трая;
Б головний герой заповідає свої гроші Ернесту де Ресто;
В головний герой розорюється;
Г Ернест де Ресто отримує можливість одружитися з Каміллою.

19. Прочитайте уривок із твору й визначте його автора.
Так музика ж всякчас і знов!
Щоб вір твій завше був крилатий,
Щоб душу поривав – шукати
Нову блакить, нову любов…
А Ш.Бодлер; Б А.Рембо; В О.Блок; Г П.Верлен.
У завданнях 20-21 до кожного варіанта умови, позначеного цифрою, оберіть
один правильний варіант відповіді, позначений літерою. Кожна правильна
відповідь оцінюється в 0,25 бала (загальна кількість балів – 0,5).20. Установіть відповідність між літературними творами та їх героями:
«Вічний образ» Національна література
1 Гобсек А «Портрет Доріана Грея»»;
2 Раскольников Б «Гобсек»;
4 Доріан Грей В «Злочин і кара»

21. Установіть відповідність між літературною епохою (напрямом) та
письменником, який її презентує.
1 реалізм А Ч.Діккенс;
2 ренесанс Б А.Рембо;
3 романтизм В Сервантес
4. символізм Г Байрон;

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили