profile
Опубликовано 5 месяцев назад по предмету Математика от qiwiak

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ! У МЕНЯ СОЧ 50 БАЛОВ ДАМ ОҚылым.
Мэтінді мұқинят окып, темендегі тапсырмаларды орынданыз.
Шымбулак
курорты. Әсем қала Алматы орталыгынан 25 шакырым жерде, 1ле Алатауы паткалынан
2260 мстр биіктікте орналаскан. Ауа райы келушілер үшін қолайлы болыш табылады. Жаз
кезінде орташа температура +20C болса, кыс мезгілінде -7C-ка дейін барады. Мундагы
қардыщ орташа децгойі 150 см болады. Шымбұлак коцыр салқын күздің қарашасынан
бастап мамырға дейін қар астында жатады.
«Медеуден» «ПШымбұлакка» дейін аспа жол бар. Оның ұзындыы — 4,5 шакырым. Бұл
жерде түрлі сауыктыру орталықтары
демалушылардың кауіпсіздігі қатаң кадағаланады.
Денсаулық саяхат кезінде срскше күтімді қажет стеді. Саяхатқа шықпас бұрын барар
жердің климаты. тамағы жайлы алдын ала галамтордан біліп алыңыз. Жолға жинәлганда
кажетті заттармен бірге дэрі-дэрмек салынған кобдишаны алуды ұмыгтпаныз. Ауа райына
cай киїнуді де умытпаған жен.
Қазакстанныңн ен танымал. саяхатшылар кен келетін тау-шанғылык
кешендер
жұмыс іетейді. Мунда
мен
1. Берілген тұжырымдардан екі «шын» якпаратты янықтяңыз. [1]
Тұжырым
Шын
Жалган
Шымбұлакта ауa paйы келушілер үшін қолайлы емес.
Аспа жолдың ұзындығы — 5.4 шақырым.
Шымбұлакта тҮРлі сауықтыру орталыктары мен кешендер қызмет
корсетеді.
Саяхатка шыканда ауа райына сай киіну керек.
2. Мэrіпнен берілген создің сннопимдеріп табыпыз. [1]
ынгайлы (синоним)-
Мэтіннен берілген сөздін анптонимін табыныз. Жаз-[1]

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 1 год назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили