profile
Опубликовано 1 месяц назад по предмету Українська мова от krarnev

1. У якому рядку всі прийменники пишуться разом?
А) Незалежно/від, на/перед, з/під, за/ради, з/за.
Б) По/між, згідно/з, під/час, в/продовж, з/поміж.
В) В/наслідок, до/вкола, в/здовж, на/вколо, що/до.
Г) На/впроти, у/зв'язку/з, поруч/з, з/посеред.
2. Визначте, у якому рядку всі сполучники підрядні.
А) Бо, тому що, оскільки, якби, аби.
Б) Бо, та, проте, начебто, ніби.
В) Але, мов, як, щойно, якщо.
Г) Хай, ні...ні, ледве, й, однак.
3. Укажіть рядок, у якому всі прийменники похідні.
А) Без, од, над, посеред.
Б) Без, кінець, із-за, на.
В) Поміж, обабіч, щодо
Г) Попід, близько, до, по.
4. У якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс?
А) Із/за, з/під, з/попід, з/поміж, з/посеред.
Б) З/поза, з/за, в/наслідок, по/при, не/зважаючи на.
В) За/для, за/ради, по/серед, в/наслідок.
Г) Незалежно/ від, згідно/з, під/час, відповідно/до, з/понад.
5. У якому рядку всі сполучники складні?
А) Щоб, немов, ніж, якби, раз.
Б) Якщо, теж, також, бо, немовби.
В) Мовбито, немовбито, начеб, проте, нібито.
Г) Начебто, цебто, щоб, буцімто, але.
6. Укажіть речення, у якому вжито частку. 
А) Ми зробимо перерву рівно на п’ять хвилин. 
Б) У небі рівно ліг слід від далекого літака. 
В) Я буду вам допомагати, як тільки знайду роботу. 
Г) Десь далеко чулися голоси.
 
7. Укажіть речення, у якому сполучник служить для поєднання однорідних членів.
А) Шосейний шлях пролягав полями через ліски і зарослі, бори і непролазні хащі.
Б) Часом у блакитній вишині пропливала біла хмара, або пролітала пташина, або ширяв над
річкою шуліка, зірким оком вишукуючи здобич.
В) Уже останній коник степовий затих, і вітер ліг на луки спати.
Г) Цвіте липа так буйно й розкішно, що все місто плаває в задушливому мареві.

8. За допомогою часток хай, нехай утворюються форми:
А) дійсного способу дієслова;  
Б) умовного способу дієслова;  
В) наказового способу дієслова.
Г) допустового способу дієслова
9. На письмі вигуки виділяються:
А) тире;
Б) комами або знаком оклику;
В) комами й тире одночасно.
Г) двокрапкою
10. Для творення умовного й наказового способів дієслова використовуються частки:
А) формотворчі;  
Б) модальні;  
В) заперечні;  
Г) словотворчі.
11.Назвіть речення з формотворчою часткою:
А) Про  себе  не  говори  ні  доброго, ні поганого;
Б) Хай добром усе кінчається;
В) Як я люблю оці години праці!;
Г) Мабуть, не вернутись ніколи додому...
12. Визначте рядок, у якому всі вигуки пишуться через дефіс:
А) о/хо/хо, ку/ку, дзень/дзелень, до/зустрічі;
Б) ха/ха, цок/цок, ой/ой/ой, мур/р/р;
В) тпр/у, тс/с, до/побачення, ал/ло;
Г) оце/так, гей/гей, а/гов, ану/ну;

Не тот ответ, который вам нужен?
Найди нужный
Самые новые вопросы
tegysigalpa2012
Русский язык - 11 месяцев назад

Помогите решить тест по русскому языку тест по русскому языку «местоимение. разряды местоимений» для 6 класса 1. укажите личное местоимение: 1) некто 2) вас 3) ни с кем 4) собой 2. укажите относительное местоимение: 1) кто-либо 2) некоторый 3) кто 4) нам 3. укажите вопросительное местоимение: 1) кем-нибудь 2) кем 3) себе 4) никакой 4. укажите определительное местоимение: 1) наш 2) который 3) некий 4) каждый 5. укажите возвратное местоимение: 1) свой 2) чей 3) сам 4) себя 6. найдите указательное местоимение: 1) твой 2) какой 3) тот 4) их 7. найдите притяжательное местоимение: 1) самый 2) моего 3) иной 4) ничей 8. укажите неопределённое местоимение: 1) весь 2) какой-нибудь 3) любой 4) этот 9. укажите вопросительное местоимение: 1) сколько 2) кое-что 3) она 4) нами 10. в каком варианте ответа выделенное слово является притяжательным местоимением? 1) увидел их 2) её нет дома 3) её тетрадь 4) их не спросили